İş Sağlığı & Güvenliği Yönetimi Yaklaşımı ve Politikamız


LİDERLİK


Üstünel Grup’da İş Sağlığı ve Güvenliği, üst yönetimin taahhüdü ile başlar. İSG Üstünel
Grup genelinde en üst seviyeden en alta kadar bir değer olarak ele alınır ve tüm iş süreçlerinde
İSG açısından yetkin ekiplerle çalışılır. Üstünel Grup’da İSG Yönetimi, proaktif ve reaktif
yaklaşımları kapsayacak şekilde kurulmuştur. Bu yaklaşımların kombinasyonu, İSG Yönetim
Sisteminin tüm aşamalarını kapsamaktadır.


RİSK DEĞERLENDİRMESİ


Proaktif yaklaşım; Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile başlar. İş
öncesi risk değerlendirmeleri, İş Tehlike Analizleri ve iş başı toplantıları Üstünel Grup İSG
risk yönetiminin ana basamaklarını oluştur ve risk analizlerinde belirlenen önlemler kazaların
önlenmesinde kullanılır. Biz Üstünel Grup olarak tüm kazaların; doğru bakış açısı, doğru
planlama ve etkin uygulamalar ile önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Üstünel Grup
genelinde yapılan her aktivite sahip olduğu riskler ile değerlendirilir ve ilgili prosedürler bu
riskler göz önüne alınarak oluşturulur. Üstünel Grup İSG prosedürleri 5 ayrı kategoride
hazırlanmış ve uygulanmaktadır.


SIFIR KAZA


BÜTÜN KAZALAR ÖNLENEBİLİR olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır
Kaza” hedefini sürdürmekteyiz; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için
çalışmaktadır. Şirket Yönetimi, hiçbir şeyin çalışan ve paydaşlarımız için bu hedeften ödün
vermeye sebep olamayacağına inanmakta ve bu hedefe ulaştıracak girişimleri ve çabaları
güçlü bir şekilde desteklemekte ve takdir etmektedir.
Üstünel Grup’nın nihai hedefi olan “Sıfır Kaza”ya ulaşmak için:
- Şirket Yönetimi tarafından “özü sözü bir olmak” ve “örnek teşkil etmek” suretiyle güçlü
bir taahhüt sergilenmektedir
- Proje planlamasından itibaren etkili ve gerekli ÇGS&S eğitim paketleri verilmektedir
- “İnsan” ve “çevre” odaklı proaktif ÇGS&S programları uygulanmaktadır
- Çalışanların katılımı; konu iş güvenliğine geldiğinde tüm Üstünel Grup Çalışanları
“çekinmeden” konuşmaya yetkilidir.


EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ


İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, Üstünel Grup İSG Sisteminin çalışanlara
aktarılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu aktarım İSG Yönetim sistemimizin
uygulanırlığı açısından son derece önemlidir. Eğitim sistemimiz için temel gereksinimler
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
- Yetkin eğitim organizasyonuna sahip olmak
- Detaylı eğitim programına sahip olmak
- Amacına uygun eğitim tesisleri kurmak
Bu 3 gereksinimi karşılayan eğitim sistemi, güçlü prosedür omurgasıyla birleştirildiğinde
“Sıfır Kaza Hedefi”ne ulaşmamızda en büyük yardımcıdır. Bu inançla, son 10 yılda Üstünel
Grup genelinde 3 milyon adam-saatten fazla teknik ve işe özel eğitim gerçekleştirilmiştir.


İLETİŞİM


İletişim, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir bileşenidir. Her seviyede çalışanımıza
ulaşabilmek adına, farklı iletişim araçları kullanılmakta ve dil bariyerini aşmak için
çalışanlarımıza kendi dillerinde iletişime geçilmektedir.


TAŞERON YÖNETİMİ


Taşeronlarımızı kendi çalışanlarımızdan ayırmıyoruz. Tüm taşeronlarımıza kendimizi
sorumlu tuttuğumuz aynı İSG standartlarını uyguluyor ve taşeronlarımızdan bu standartlara
uymalarını bekliyoruz.


İSG PERFORMANSI


Projelerimizin İSG performansları proaktif ve reaktif parametreler üzerinden takip
edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ÇGS Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından
düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetim tarafından
değerlendirilmektedir.
Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim
Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin
belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan
“Kazanılan Dersler” gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm Üstünel Grup Organizasyonuyla
paylaşılmaktadır.
Elde ettiğimiz deneyim ve önceki olaylardan edindiğimiz dersler sonucunda, Üstünel
Grup 12 Hayati Kritik Aktivitesi belirlenmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda bu 12 Hayati Kritik
aktivite ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi beklenmektedir.


HAYATİ 12 KRİTİK AKTİVİTE
- Eş zamanlı Aktiviteler
- Yüksekte Çalışma
- Yükseltilmiş Çalışma Platformları
- Araç Kullanma
- Zemin Boşlukları
- Araç & Ekipman ve İnsan Etkileşimi
- Kazı Çalışmaları
- Makine Korumaları
- Kapalı Alanlar
- Etiketleme ve Kilitleme
- Kaldırma, Saplanma Operasyonları ve Personel Çalışma Platformları


SAĞLIK


Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Tüm faaliyetlerimizde Doktorlar,
sağlık görevlileri ve hemşirelerden oluşan sağlık ekiplerimiz görev alır ve çalışanlarımız
herhangi bir kısıtlama olmaksızın her ihtiyaç duyduklarında tıbbi desteğe ulaşabilirler. İş
Sağlığı ve Hijyeni prosedürleri, Üstünel Grup İSG İstemimin 5 ana başlığından bir tanesini
oluşturmaktadır. Sağlık ve Hijyenle ile ilgili uygulamalar bu başlık altındaki prosedürlere
uygun olarak yapılmaktadır.
Üstünel Grup olarak, çalışanlarına sağlıklı, hijyenik ve kalori olarak uygun öğünler
sunmak için her inşaat projemizde gıda mühendisleri istihdam etmekteyiz.